Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 11.12.2019

Drodzy mieszkańcy! W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Dzialania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność, informujemy, że w terminie 06.-11.12.2019 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian […]

„Organizm najedzony, ale nie odżywiony”- warsztaty edukacyjne w Jodłówce i w Rzezawie

22 października 2019r. w świetlicy w Rzezawie i 28 października 2019r. w świetlicy w Jodłówce odbyły się warsztaty edukacyjne „Organizm najedzony, ale nie odżywiony” dofinansowanie ze środków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Przedsięwzięcie miało charakter typowo edukacyjny i prozdrowotny, przyczyniło się to do realizacji wskaźnika produktu zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność 2014-2020 w […]

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 09 grudzień 2019 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ Porządek obrad: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

Posiedzenie Rady

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY. Zebranie odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. /tj. czwartek/ o godzinie 13:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborach grantowych!

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” informuje, że w dniach 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00) odbędą się nabory grantowe w zakresie: Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wszystkich zainteresowanych […]

WITAMY na nowej stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

Drodzy mieszkańcy, beneficjenci! Dla jeszcze lepszej jakości przekazywania Państwu niezbędnych informacji na temat planowanych naborów, wydarzeń, wszelkich dokumentów aplikacyjnych, stworzyliśmy dla Państwa nową stronę internetową. W dalszym momencie trwają jeszcze drobne prace wizualne za które z góry przepraszamy, i mamy nadzieję że nie będzie to dla Państwa utrudnieniem! Link do strony archiwalnej http://www.cenoma.pl/.

„Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X