Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Spotkanie warsztatowe – kolejny ważny etap w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

Dnia 07.10.2022 w godzinach od 10:00 do 13:00 na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie warsztatowe przy obecności Centrum Doradztwa Strategicznego. Spotkanie miało na celu określenie wyjściowych założeń dla aktualizacji LSR, wprowadzenie do procesu planowania strategicznego, diagnozę problemów obszaru LGD oraz ich analizę z wykorzystaniem metody SWOT, określenie […]

Posiedzenie Rady 20.09.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. Otwarcie Posiedzenia Rady […]

POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2022 roku /tj. środa/o godzinie 14:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje! Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD, Należy wybrać jeden z kursów, Należy złożyć formularz zgłoszenia […]

Rusza 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W dniach od 1 do 30 września br. Małopolanie mogą zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji. Jest to inicjatywa, w której kładzie się ogromny nacisk na aktywną partycypację mieszkańców regionu, ponieważ ich zaangażowanie i kreatywność to najważniejszy warunek sukcesu tego projektu.Tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego pod […]

Konsultacje E.O. CENOMA – wypełnij ankietę

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu jakości życia mieszkańców obszarów LGD. Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027. W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak mieszkańcy oceniają obecną kondycję gmin wchodzących w skład grupy działania oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X