Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


“E.O.CENOMA” przedstawia Państwu film promujący obszar LSR tj. Gminy Rzezawa

W ramach projektu grantowego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przedstawiamy Państwu film promujący obszar LSR tj. Gmina Rzezawa. Zadanie pt. „Wykonanie filmu promocyjnego, druku fotokalendarzy oraz fotoksiążki promujących zasoby i walory Gminy Rzezawa” w całości zostało zrealizowane przez Gminę Rzezawa. Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji