Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


LSR

LSR to główny dokument określającym zakres podejmowanych działań i inicjatyw przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Znajomość dokumentu niezbędna jest do napisania wniosku
o przyznanie pomocy finansowej i złożenie go za pośrednictwem lokalnej grupy działania „E.O.CENOMA”.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji