Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Szkolenia


SZKOLENIE – 09.01.2023 r. dotyczące zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboruSZKOLENIE – 15.12.2022 r. dotyczące kontroli prawidłowości realizacji LSR pod względem zgodności z przepisami prawa, PROW 2014-2020 i umową ramową


SZKOLENIE – 12.12.2022 r. dotyczące zasad ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR


SZKOLENIE – 10.08.2022 r. dotyczące zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru


SZKOLENIE – 23.02.2022 r. dotyczące zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru

SZKOLENIE – 21.05.2021 r. dotyczące zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej

SZKOLENIE – 13.05.2021 r. dotyczące zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboruSZKOLENIE – 18.12.2020 r. dla pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”


SZKOLENIE – 17.12.2020 r. dla członków Rady oraz pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.


SZKOLENIE – 06.10.2020 r.
dotyczące zasad wypełniania formularza wniosku
oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej odbędą się szkolenia:

06.10.2020 r. o godz. 9:00 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
06.10.2020 r. o godz 13:00 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej;
w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 05.10.2020 r. do godz. 12:00.


SZKOLENIE – 07.10.2020 r.
dotyczące biznesplanu oraz analizy ekonomicznej

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej odbędzie się szkolenie.

W dniu 07.10.2020 r. o godz. 8:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 06.10.2020 r. do godz. 12:00.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji