Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, składa się z członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym bieżącą działalność Stowarzyszenia. Pracę Komisji Rewizyjnej, jako organu władzy Stowarzyszenia określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.Obecny skład organu kontrolnego:

1. Teresa Zelek

2. Katarzyna Oracz

3. Aleksandra Krakowska
4. Marek Szmuc

Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji