Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Umowa ramowa

30 grudnia 2015 roku Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” złożyła wraz z wnioskiem
o dofinansowanie nową Strategie Rozwoju Lokalnego,
w której przygotowanie zostali zaangażowani mieszkańcy gmin członkowskich. 

12 maja 2016 Stowarzyszenie podpisano umowę ramową z Zarządem Województwa Małopolskiego o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji