Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


DRODZY BENEFICJENCI ORAZ MIESZKAŃCY OBSZARU LSR.

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zalecenia wskazane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, bieg terminu oceny Państwa wniosków złożonych w ramach naborów 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, zostaje zawieszony. W obecnej sytuacji nie jest możliwe zwołanie Posiedzenia Rady w celu oceny Państwa wniosków. Ocena zostanie wszczęta w czasie możliwym do jej procedowanego przebiegu.

To tylko jeden z wielu problemów z którymi zmaga się obecnie Stowarzyszenie. Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” miała zaplanowane działania mające na celu efektywne i szybkie wdrażanie LSR, min. realizacji operacji własnych, projektów współpracy, sukcesywne ogłaszanie naborów dla chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą z oszczędności wynikających z przeprowadzonej negatywnie weryfikacji niektórych wniosków. Zaplanowano zmiany w LSR a tym samym ogłaszanie naborów na infrastrukturę. W niedalekim czasie powinniśmy zawierać umowy z Grantobiorcami na realizację zadań służących przede wszystkim społeczności lokalnej. Ww. działania obecnie nie mogą zostać realizowane z uwagi na sytuację i brak wytycznych związanych z postępowaniem w tej sytuacji. Już niedługo powinniśmy otrzymać niezbędne informacje na temat postępowania z MRiRW.
O wszystkich zmianach i działaniach będziemy na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.
Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku.

Z tego miejsca życzymy Państwu dużo zdrowia oraz wytrwałości i optymizmu w tym trudnym czasie…..JESZCZE BĘDZIE DOBRZE.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej