Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


DRODZY BENEFICJENCI ORAZ MIESZKAŃCY OBSZARU LSR.

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zalecenia wskazane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, bieg terminu oceny Państwa wniosków złożonych w ramach naborów 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, zostaje zawieszony. W obecnej sytuacji nie jest możliwe zwołanie Posiedzenia Rady w celu oceny Państwa wniosków. Ocena zostanie wszczęta w czasie możliwym do jej procedowanego przebiegu.

To tylko jeden z wielu problemów z którymi zmaga się obecnie Stowarzyszenie. Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” miała zaplanowane działania mające na celu efektywne i szybkie wdrażanie LSR, min. realizacji operacji własnych, projektów współpracy, sukcesywne ogłaszanie naborów dla chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą z oszczędności wynikających z przeprowadzonej negatywnie weryfikacji niektórych wniosków. Zaplanowano zmiany w LSR a tym samym ogłaszanie naborów na infrastrukturę. W niedalekim czasie powinniśmy zawierać umowy z Grantobiorcami na realizację zadań służących przede wszystkim społeczności lokalnej. Ww. działania obecnie nie mogą zostać realizowane z uwagi na sytuację i brak wytycznych związanych z postępowaniem w tej sytuacji. Już niedługo powinniśmy otrzymać niezbędne informacje na temat postępowania z MRiRW.
O wszystkich zmianach i działaniach będziemy na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.
Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na Facebooku.

Z tego miejsca życzymy Państwu dużo zdrowia oraz wytrwałości i optymizmu w tym trudnym czasie…..JESZCZE BĘDZIE DOBRZE.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: