Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Praca biura

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż praca biura nadal odbywa się przy zamkniętych drzwiach dla beneficjentów.
Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany doradztwem lub otrzymaniem pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia spotkania.
Sprawy niewymagające wizyty osobistej, prosimy o załatwianie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-maila.

Tel. 146714070,
502423325
E-mail: eocenoma@interia.pl
Facebook: facebook.com/eocenomaPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji