Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs kulinarny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Bitwa Regionów” celem jest promowanie regionalnych potraw,a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Szczegóły poniżej.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji