Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu
 Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zebranie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021 roku /tj. piątek/
o godzinie 12:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.

4.Podjęcie następujących uchwał:

– w sprawie zmiany przyjętej procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne).

– w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.

5. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu.

7. Zakończenie obrad Zarządu.  Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej