Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO !

W dniu 22.06.2021 r. w GCKCziS w Szczurowej odbyła się Gala Wręczenia Nagród
w Konkursie Fotograficznym pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” organizowanym w ramach operacji własnej realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Konkurs miał na celu ukazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych  obszaru LGD. Zostało złożonych 121 prac, z czego do II etapu zakwalifikowało się 31 fotografii. Po obradach jury w składzie: Pan Tomasz Sobczak przewodniczący komisji konkursowej- Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Zarządu Fotoklubu RP, nauczyciel, student  Mediacji Sztuki, na wydziale malarstwa i Rzeźby gdzie zdobył tytuł magistra sztuki na ASP we Wrocławiu. Odznaczony tytułem Excellence FIAP (EFIAP), nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej, Pan Maciej Mazur – założyciel oraz redaktor naczelny Informatora Brzeskiego oraz Bocheńskiego oraz Pani Anna Maj-Skowrońska – Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku wybrało 1, 2 oraz 3 miejsce, natomiast nagrodę publiczności otrzymało zdjęcie z największą liczbą polubień na naszym facebooku. Podczas Gali zaproszeni goście mogli podziwiać fotografie uczestników na przygotowanej wystawie prac, oraz wysłuchać prelekcji nt. fotografii wygłoszonej przez Panią Alicję Przybyszowską -fotografa, uhonorowaną tytułami Artiste FIAP (AFIAP), Excellence FIAP (EFIAP), Excellence FIAP Bronze (EFIAP/b). Członkini i Artystkę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP) oraz Kapituły Fotoklubu RP. Na koniec Pan Tomasz Sobczak ogłosił wyniki. 1 miejsce zajął Pan Marcin Krawczyk z Gminy Drwinia, 2 miejsce Pani Katarzyna Kowaluk  z Gminy Szczurowa oraz 3 miejsce Pani Paulina Styk z Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Nagroda publiczności powędrowała do Pani Małgorzaty Bakowskiej pochodzącej z Miasta i Gminy Koszyce. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Poniżej przedstawiamy prace laureatów konkursu.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji