Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkursy dla mieszkańców obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

W imieniu Stowarzyszenia Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszycach, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach realizowanych w ramach zadania grantowego pt. „Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i  wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”.
Stowarzyszenie zrealizuje konkurs plastyczny pt.„Nie dajmy zginąć przyrodzie” oraz konkurs na krótkie utwory wierszowane.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.
Regulamin konkursu plastyczny pt. „Nie dajmy zginąć przyrodzie” – otwórz
Regulamin konkursu na krótkie utwory wierszowane – otwórzPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej