Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022 w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji