Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Realizowane działania w 2023 roku

Stowarzyszenie na początku 2023 roku zorganizowało szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, którzy byli zainteresowani udziałem w zbliżających się naborach. Pierwszy nabór dotyczył poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych, a drugi wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji. W konkursach złożono łącznie 7 wniosków. Kwota całkowita wybranych projektów to 968 779,01 zł. Już niebawem na terenie objętym LSR będą Państwo mogli zobaczyć nowe inwestycje w postaci: zmodernizowanego boiska w Szczurowej, zmodernizowanej szatni i sanitariatów na terenie LKS RYLOVIA, utworzonej strefy rekreacji w miejscowości Mikluszowice, nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka, ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Książnicach Wielkich, infrastruktury obsługi rowerzystów w miejscowości Górka oraz obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji w miejscowości Rzezawa.

W marcu „E.O.CENOMA” wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata” zainicjowanej przez Wójta Gminy Szczurowa. Stowarzyszenie na poczet wydarzenia zorganizowało własne stoisko w centrum miejscowości oraz zakupiło gadżety ekologiczne.

Ponadto, organizacja prężnie realizuje harmonogram planu komunikacji, wydając biuletyny, newslettery, udzielając na bieżąco doradztwa dla społeczności lokalnej, monitorując beneficjentów i wydając artykuły w lokalnej prasie, do których lektury serdecznie zachęcamy! W ostatnim czasie mieliście Państwo okazję zapoznać się z naszymi artykułami, między innymi w: 6 numerze Kwartalnika Kazimierskiego, w kwietniowym numerze Gazety Koszyckie, w wydaniu 1/2023 gazety „Nasza Gmina” wydanej przez Gminę Szczurowa oraz w 26 numerze gazety gminnej „Rzezawa.pl”.

Aby w pełni wykorzystać budżet przeznaczony na realizację strategii w ramach PROW 2014-2020 Stowarzyszenie w najbliższym czasie ma w planach realizację czterech operacji własnych:

I. Operacja własna ,,Czas na produkt lokalny”, która będzie polegała na identyfikacji i promocji produktów lokalnych poprzez stworzenie systemu certyfikacji Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

II. Operacja własna – QUEST. Celem operacji będzie stworzenie 5 Questów w: gminie Rzezawa, gminie Szczurowa, gminie Koszyce, gminie Kazimierza Wielka, gminie Drwinia.

III. Operacja własna ,,Kursy zawodowe” . W ramach operacji planuje się zorganizować kursy zawodowe dla mieszkańców LGD, np. : kurs cukiernictwa, kurs florystyczny, kurs kulinarny, kurs operatora wózków widłowych, kurs spawacza, kurs na koparko-ładowarkę, kurs kroju i szycia II stopnia.

IV. Ostatnia operacja własna ,,Warsztaty podnoszące kompetencje KGW” będzie polegała na organizacji warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD – np. warsztaty tworzenia świec sojowych, kulinarne, florystyczne.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: