Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 06.06.2023r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałą nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027. W tym samym dniu wniosek o wybór LSR został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Mamy nadzieję, że już początkiem przyszłego roku będziemy mogli ogłosić pierwsze nabory w nowym okresie programowania.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji