Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Świadome decyzje, czyste powietrze – razem możemy to osiągnąć!

Świat, w którym żyjemy, to nasza wspólna przestrzeń do życia, oddychania i czerpania radości. 😊🌳

Dlatego realizując projekt dofinansowany z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pragniemy zwrócić na kwestie ekologiczne i naszą odpowiedzialność za planetę. 🌍🌿

Dołącz do naszej misji i razem zmieniajmy świat na lepsze! 🥰🍃


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d