Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Kurs kosztorysowania robót budowlanych – zapisy

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez organizacje szkoleń zawodowych” organizujemy kurs kosztorysowania robót budowlanych ONLINE

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje!

  • Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD,
  • Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu kosztorysowania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia formularza w terminie od 09.01.2024 do 22.01.2024 w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie biura LGD.
  • Kursy będą się odbywać online.
  • Decyduje kolejność zgłoszenia.
  • Kursy są bezpłatne.
  • W kursie kosztorysowania robót budowlanych może wziąć udział 10 osób.
  • Kurs będzie trwał dwa weekendy (27-28.01.2024 i 3-4.02.2024)
  • Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami LGD.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji