Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-06-14
W dniu 29 maja 2018 roku odbył się Konkurs Pieśni, Tańców i Widowisk Obrzędowych folklorystycznych Regionu Małopolskiego dla dzieci przedszkolnych "Wesołe Krakowiaczki". Organizatorem konkurs było Gminne Przedszkole w Brzeźnicy oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. [...] Czytaj dalej»
2018-06-11
W dniu 3 czerwca 2018 roku, podczas IV Gminnego Dnia Dziecka w Rzezawie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod nazwą ,, Kocham Polskę…Niepodległa” 100-Lecie Odzyskania Niepodległości w Obiektywie , w którym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników. Celem konkursu było kształtowanie i wzmocnienie postaw patriotycznych wśród dzieci, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, pobudzenie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności oraz rozwijanie i prezentacja umiejętności fotograficznych. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w II kategoriach, I kategoria: klasy od I do VI Szkoły Podstawowej, II Kategoria: klasy VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W związku z tym iż zgłoszone zostały tylko dwie prace, komisja konkursowa postanowiła iż rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się bez uwzględniania miejsc. Uczestniczki konkursu otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” oraz Wójta Gminy Rzezawa. [...] Czytaj dalej»


2018-02-05

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

dh/upload/waln.jpg
Zgodnie z § 18 ust 1 oraz § 21 ust. 4 pkt. 7) Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zebranie odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku /tj. poniedziałku/

o godzinie 10:00,  przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /biuro LGD/

II termin posiedzenia ustala się na dzień 12 lutego 2018 roku o godzinie 10:15

PORZĄDEK OBRAD:

I.        Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenia prawomocności obrad,

II.        Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 2 czerwca 2017 roku (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),

IV.       Omówienie planu naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2018,

V.         Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na lata 2015-2023,

- przyjęcia budżetu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na 2018 rok,

- upoważnienia Zarządu do dokonania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi działania,

VI.        Interpelacje, zapytania i wnioski Walnego,

VII.       Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 

Projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia zmian w LSR

- przyjęcia budżetu na rok 2018

- upoważnienie Zarządu


Powrót
Odwiedzin: 89819