Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Orkiestra Dęta Okulice – „Hej tam wczora z wieczora”

W związku z realizacją zadania grantowego pt. „Gra z tradycją – Orkiestra Dęta Okulice” w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych przedstawiamy utwór „Hej tam wczora z wieczora” wykonany przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Okulic.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji