Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Procedury

Procedury oceny, wyboru i monitoringu operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:


Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców:

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania monitoringu i kontroli grantobiorców, aktualizacja – 14.01.2021 – obowiązująca


Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne):

Procedura oceny i wyboru operacji innych, aktualizacja -14.01.2021


Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD:Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej