Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Umowa ramowa

30 grudnia 2015 roku Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” złożyła wraz z wnioskiem
o dofinansowanie nową Strategie Rozwoju Lokalnego,
w której przygotowanie zostali zaangażowani mieszkańcy gmin członkowskich. 

12 maja 2016 Stowarzyszenie podpisano umowę ramową z Zarządem Województwa Małopolskiego o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji