Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Projekty LGD

W zakładce „Projekty LGD” przedstawiamy projekty, które Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” zakończyła wdrażać lub jest w trakcie realizacji jako lider lub partner. Opisywane są takie zadania jak: operacje własne, projekty współpracy, projekty realizowane w ramach KSOW oraz WFOŚiGW, a także konkursy fotograficzne. Ponadto przy każdym z projektów przedstawiana jest krótka fotorelacja z każdej realizacji. Zachęcamy do śledzenia!


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji