Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


LSR lata 2023-2027

W zakładce „LSR na lata 2023-2027” znajdują się dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia w nowym okresie programowania. Już wkrótce dostępna będzie tu aktualna Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, umowa ramowa, procedury wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru, plan działania, plan szkoleń, harmonogram planu komunikacji oraz ankieta monitorująca, raporty i informacja o stanie wykorzystania środków.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji