Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


WFOŚiGW

W dniu 6 lipca 2023 roku Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „EKO-CENOMA – akcja edukacyjno-informacyjna dla dzieci szkół podstawowych”. Projekt będzie realizowany w obszarze tematycznym czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji