Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Konsultacje

Drodzy mieszkańcy!

W związku z wprowadzeniem zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości, turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Mając na uwadze procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, informujemy iż w terminie 19.04.2021-21.04.2021 do godz. 12:00 istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Konsultacje w zakresie zmian prowadzone będą mailowo na adres biuro@cenoma.pl oraz telefonicznie pod numerami: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ kom. 502423325 lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym ustaleniu spotkania w formie telefonicznej.

Proponowane zmiany :Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: