Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Proponowane zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Konsultacje

Drodzy mieszkańcy!

W związku z wprowadzeniem zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości, turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Mając na uwadze procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, informujemy iż w terminie 19.04.2021-21.04.2021 do godz. 12:00 istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w przedmiotowym dokumencie. Konsultacje w zakresie zmian prowadzone będą mailowo na adres biuro@cenoma.pl oraz telefonicznie pod numerami: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ kom. 502423325 lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym ustaleniu spotkania w formie telefonicznej.

Proponowane zmiany :Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej