Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO !

W dniu 22.06.2021 r. w GCKCziS w Szczurowej odbyła się Gala Wręczenia Nagród
w Konkursie Fotograficznym pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” organizowanym w ramach operacji własnej realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”. Konkurs miał na celu ukazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych  obszaru LGD. Zostało złożonych 121 prac, z czego do II etapu zakwalifikowało się 31 fotografii. Po obradach jury w składzie: Pan Tomasz Sobczak przewodniczący komisji konkursowej- Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Zarządu Fotoklubu RP, nauczyciel, student  Mediacji Sztuki, na wydziale malarstwa i Rzeźby gdzie zdobył tytuł magistra sztuki na ASP we Wrocławiu. Odznaczony tytułem Excellence FIAP (EFIAP), nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej, Pan Maciej Mazur – założyciel oraz redaktor naczelny Informatora Brzeskiego oraz Bocheńskiego oraz Pani Anna Maj-Skowrońska – Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku wybrało 1, 2 oraz 3 miejsce, natomiast nagrodę publiczności otrzymało zdjęcie z największą liczbą polubień na naszym facebooku. Podczas Gali zaproszeni goście mogli podziwiać fotografie uczestników na przygotowanej wystawie prac, oraz wysłuchać prelekcji nt. fotografii wygłoszonej przez Panią Alicję Przybyszowską -fotografa, uhonorowaną tytułami Artiste FIAP (AFIAP), Excellence FIAP (EFIAP), Excellence FIAP Bronze (EFIAP/b). Członkini i Artystkę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP) oraz Kapituły Fotoklubu RP. Na koniec Pan Tomasz Sobczak ogłosił wyniki. 1 miejsce zajął Pan Marcin Krawczyk z Gminy Drwinia, 2 miejsce Pani Katarzyna Kowaluk  z Gminy Szczurowa oraz 3 miejsce Pani Paulina Styk z Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Nagroda publiczności powędrowała do Pani Małgorzaty Bakowskiej pochodzącej z Miasta i Gminy Koszyce. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Poniżej przedstawiamy prace laureatów konkursu.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej