Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA”

zwołuje

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku /tj. wtorek/
o godzinie 10:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/

PROGRAM POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski Komisji Rewizyjnej.
  7. Zakończenie obrad Komisji Rewizyjnej.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji