Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Spotkania konsultacyjne związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zakończone!

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w zakresie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 odbyły się w dniach od 19.10.2022 r. do 21.10.2022 r. we wszystkich gminach członkowskich należących do Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

W ramach spotkania zidentyfikowano kluczowe problemy/wyzwania poszczególnych gmin, na które LGD mogłaby odpowiedzieć.

Omówiono sytuację oraz kwestie problematyczne wybranych grup społecznych, takich jak np. młodzież, seniorzy.

Społeczeństwo uczestniczące w spotkaniach wybrało również trzy obszary tematyczne z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata, wokół których powinny skupić się działania „Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA”.

Następnie poproszono uczestników o wskazanie procentowego podziału budżetu na wybrane przez nich obszary.

Dzięki spotkaniom LGD mogła zapoznać się z projektami/przedsięwzięciami, które zaproponowali mieszkańcy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za tak ciekawe, różnorodne pomysły projektów oraz propozycje nowych kierunków rozwoju. Wasze zdanie ma dla nas ogromne znaczenie!Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji