Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podsumowanie operacji własnej pt.”Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” aktywnie wspiera przedsiębiorczość lokalnych mieszkańców.

🔵 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy Lokalna Grupa Działania postanowiła zrealizować operację własną, która poszerzyła wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje mieszkańców obszaru LGD, co bezpośrednio powiązane jest między innymi z większą szansą zatrudnienia na rynku.

🔵Poniżej przedstawiamy krótki filmik podsumowujący zrealizowaną operację własną pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”.🎥📽

„Wspieranie-rozwoju-przedsiebiorczosci-obszaru-Nadwislanskiej-Grupy-Dzialania-„E.O.CENOMA-poprzez-organizacje-szkolen-zawodowych


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji