Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Przedłużamy nabór na kurs kosztorysowania robót budowlanych do 23.01.2024 r.

Szanowni Państwo, w związku z brakiem wystarczającej liczby uczestników na kurs kosztorysowania robót budowlanych (1 wolne miejsce) w ramach realizacji operacji własnej pt. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez organizacje szkoleń zawodowych” przedłużamy termin składania zgłoszeń do 23.01.2024 r. Dokumentacje można składać w godz. 8:00-15:00 w siedzibie biura LGD.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji