Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Fotografia reklamująca Czas na Produkt Lokalny NGD "E.O.CENOMA"

Wyjazd studyjny do LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją operacji własnej Czas na produkt lokalny – stworzenie i promocja marki lokalnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zachęcamy do udziału w wizycie studyjnej do obszaru „Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” w dniach 27-28 lutego br. Serdecznie zapraszamy 10 chętnych do udziału w wyjeździe. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub osobiście w biurze stowarzyszenia do dnia 21 lutego br. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Do programu wyjazdu studyjnego będzie należało m.in. udział w wykładzie, wizyta w Centrum Produktu Lokalnego, wizyta w Winnicy Poraj w Paczkowie oraz w Muzeum Gazownictwa, które to zostały wpisane na listę produktów lokalnych LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Tematyka spotkań dotyczyć będzie marki lokalnej „Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”, procesu certyfikacji, genezy powstania systemu, Centrum Produktu Lokalnego, a także miejsc i produktów, które zostały wpisane na listę.

Serdecznie zapraszamy!Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej