Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 8 września 2020

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany.

Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie od 04.09.2020 do 08.09.2020 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian w LSR będą prowadzone droga telefoniczną, mailową oraz osobiście w biurze LGD. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w LSR, które odbędzie się 08.06.2020 roku od godz. 9:00 do 11:00 w biurze LGD.

UWAGA! W związku z pracą biura w systemie pracy przy zamkniętych drzwiach, zachęca się, aby skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej. W przypadku organizowanego spotkania konsultacyjnego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu. Ponadto spotkanie będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymagań sanitarnych.

Proponowane zmiany w dokumentach:

Wersja I:

Wersja II:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: