Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


POINT&PATH – złożono wniosek na realizację rowerowego projektu współpracy.

NGD „E.O.CENOMA” złożyła wniosek do UMWM na realizację rowerowego projektu współpracy, wraz z Lokalną Grupą Działania „Kwartet na Przedgórzu”.

Operacja pt. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” realizowana będzie na terenie Gmin członkowskich, tj. Gminy Bochnia, Gminy Szczurowa, Gminy Rzezawa, Gminy Szczurowa, Gminy Drwinia, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Miasta i Gminy Koszyce oraz Gminy Brzesko, Gminy Dębno, Gminy Radłów, Gminy Borzęcin.

W ramach projektu powstaną m.in.:
➡️ Wyznaczone pętle rowerowe.
➡️ Innowacyjna aplikacja mobilna.
➡️ Przewodnik oraz mapy.
Więcej informacji wkrótce.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: