Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


SZKOLENIA

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, odbędą się szkolenia z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu

06.10.2020 r. o godz. 9:00 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
06.10.2020 r. o godz 13:00 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej;
w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 05.10.2020 r. do godz. 12:00.

Program szkolenia – podejmowanie działalności gospodarczej.

Program szkolenia – rozwijanie działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji