Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


DODATKOWE ŚRODKI DLA NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA ,,E.O.CENOMA”

Zgodnie z ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego planuje się zwiększenie budżetu na działanie LEADER a tym samym zwiększenie budżetu dla Lokalnych Grup Działania, istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”

Nadwiślańska Grupa Działania mając na uwadze wyniki w realizacji Strategii, osiągnięte wskaźniki będzie mogła ubiegać się o dodatkowe środki w wysokości 578 000,00 euro.

Z tego miejsca pragniemy włączyć społeczność w decyzję odnośnie wypełnienia ankiet dotyczącej alokacji dodatkowych środków.

Poniżej ankieta. Prosimy o jej wypełnienie do 8.06.2021 roku. Ankieta jest dostępna w biurze Stowarzyszenia i w wybranych punktach.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej