Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Proponowane zmiany LSR- Spotkanie konsultacyjne- 09.06.2021

Drodzy mieszkańcy!

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na realizację działań, wprowadzono zmiany w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany.

Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie 04.06.2021 do 9.06.2021 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian w LSR będą prowadzone droga telefoniczną, mailową lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w LSR, które odbędzie się 9.06.2021 roku o godz. 9:00 do godz. 10:00 w biurze LGD.

UWAGA!

W związku z pracą biura w systemie pracy przy zamkniętych drzwiach, zachęca się, aby skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej. W przypadku organizowanego spotkania konsultacyjnego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu. Ponadto spotkanie będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymagań sanitarnych.

Proponowane zmiany w dokumentach:Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej