Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, czyli Leader w Małopolsce

,,Leader to inicjatywy oddolne, realizowane przez Lokalne Grupy Działania które są bardzo aktywne w województwie małopolskim” – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

✅Utworzono ponad 1000 nowych miejsc pracy,

✅Zmodernizowano blisko 400 obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

✅Zorganizowano prawie 400 wydarzeń.

✅Wybudowano ponad 300 nowych obiektów infrastruktury,

✅Zorganizowano ponad 1200 naborów i przyjęto blisko 4500 wniosków

✅Zorganizowano wiele działań aktywizujących, grantów, projektów…

To tylko cząstka tego, czego w ciągu ostatnich 6 lat dokonały Lokalne Grupy Działania w Województwie Małopolskim.

Pamiętajcie, jesteśmy dla Was dla społeczności lokalnej 🥰

Zobaczcie z nami wybrane efekty działalności Lokalnych Grup Działania ⬇⬇Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej