Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Blisko 3 mln złotych dodatkowych środków dla Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady wydłużającą realizację dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata, Lokalne Grupy Działania (LGD) mogły ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). W przypadku Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” jest to aż 578 000,00 euro na podziałanie 19.2 i 69 360,00 euro na podziałanie 19.4.

Już niebawem będziemy mogli ogłosić dodatkowe nabory z powyższych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz projektów innych.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji