Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru operacji 12.12.19

Zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany stanowiącej załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiśląńskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” z dnia 13 kwietnia 2017 roku, Stowarzyszenie ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji dla podmiotów innych oraz grantobiorców, które odbędą sie 12.12.2019 roku od godz. 9:00 do godz. 17:00. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem biura LGD, telefonicznie lub mailowo.

Proponowane zmiany w dokumentach:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji