Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” włącza się do akcji sprzątania świata!

W ramach realizacji poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a w tym planu komunikacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nadwiślańska Grupa Działania wdraża wiele działań aktywizujących mieszkańców, które kreują postawy pożądane społecznie, podnoszą kompetencje oraz rozwijają świadomość proekologiczną i prośrodowiskową społeczności lokalnej.

Jednym z przykładów takich działań jest włączenie się do akcji sprzątania świata, która inicjowana jest przez Pana Zbigniewa Moskala – Wójta Gminy Szczurowa. Stowarzyszenie postanowiło wesprzeć akcję poprzez zakup gadżetów ekologicznych dla uczestników akcji oraz organizację stoiska w centrum miejscowości Zaborów, które będzie obsługiwane przez pracownika biura NGD „E.O.CENOMA”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Szczurowa do wsparcia inicjatywy już w tę Sobotę, tj. 25 Marca 2023 roku o godzinie 9:00!

Akcja promuje nieśmiecenie, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko.


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: