Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” włącza się do akcji sprzątania świata!

W ramach realizacji poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a w tym planu komunikacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nadwiślańska Grupa Działania wdraża wiele działań aktywizujących mieszkańców, które kreują postawy pożądane społecznie, podnoszą kompetencje oraz rozwijają świadomość proekologiczną i prośrodowiskową społeczności lokalnej.

Jednym z przykładów takich działań jest włączenie się do akcji sprzątania świata, która inicjowana jest przez Pana Zbigniewa Moskala – Wójta Gminy Szczurowa. Stowarzyszenie postanowiło wesprzeć akcję poprzez zakup gadżetów ekologicznych dla uczestników akcji oraz organizację stoiska w centrum miejscowości Zaborów, które będzie obsługiwane przez pracownika biura NGD „E.O.CENOMA”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Szczurowa do wsparcia inicjatywy już w tę Sobotę, tj. 25 Marca 2023 roku o godzinie 9:00!

Akcja promuje nieśmiecenie, edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejsza się nasz negatywny wpływ na środowisko.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: