Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 8 września 2023  roku /tj. piątek/ o godzinie 9:00,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Biuro LGD/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
8 września 2023 roku o godzinie 9:15.

PORZĄDEK OBRAD:             

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),
  4. Podjęcie uchwał w sprawie: – przyjęcia zmiany uchwały nr XV/2023 w sprawie aktualizacji składu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 


Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: