Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Bądź EKO z CENOMĄ!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż już w drugiej połowie października będziemy realizować zadanie pt. „EKO-CENOMA – akcja edukacyjno-informacyjna dla dzieci szkół podstawowych”, na którego realizację środki pozyskaliśmy dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z realizacją projektu chcemy przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa naszego obszaru ws. ochrony czystego powietrza. Więcej informacji niebawem!


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d