Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Grafika informacyjna Nadwiślańskiej Grupy Działania Cenoma

Posiedzenie Rady w dniu 27.09.2023

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VIIII/2023 z dnia 31 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 27.09.2023 r. /tj. środa/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów

2.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2023/OW z zakresu: wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023/OW z zakresu: wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

5. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.

6. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2023/OW z zakresu: wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2023/OW z zakresu: wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

8. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.

9. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 3/2023/OW z zakresu: Kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2023/OW z zakresu: Kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

11. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej