Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Rada LGD wybrała do finansowania 3 operacje własne!

W dniu 27.09.2023 r. odbyło się posiedzenie rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podczas, której wybrano 3 operacje własne do finansowania.

Z uwagi, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, przedsięwzięcia I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych oraz przedsięwzięcia III.2.1. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych Zarząd Stowarzyszenia przygotował wnioski, które zostały wybrane przez Radę do finansowania oraz przekazane do UMWM w celu dalszej weryfikacji.

Operacje które, zostaną zrealizowane dotyczą przygotowania gier terenowych na obszarze Stowarzyszenia, organizacji kursów zawodowych dla mieszkańców oraz stworzenie marki lokalnej.

Łączna kwota dofinansowania wybranych wniosków to: 238 536,52 złPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej