Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne- 13 grudnia 2023

Drodzy mieszkańcy!

W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany.

Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie 11.12.2023 do 13.12.2023 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje w zakresie zmian w LSR będą prowadzone droga telefoniczną, mailową oraz osobiście w biurze LGD. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w LSR, które odbędzie się 13.12.2023 roku o godz. 9:00 do godz. 10:00 w biurze LGD.

Proponowane zmiany w dokumentach:Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji