Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nowe LSR na lata 2023–2027 wybrane!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wśród wybranych Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 jest Strategia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”!

Już na początku roku 2024 zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na kwotę ponad 2 000 000 euro na wdrażanie nowej LSR.

Ponadto po raz pierwszy, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” będzie realizowała strategię wielofunduszową, środki dla LGD będą pochodziły z planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy okres, to nowe możliwości oraz nowe konkursy dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z obszaru. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na naszych social mediach, a już od nowego roku bierzemy się ostro do pracy w nowym okresie programowania.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji