Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG)

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez organizacje szkoleń zawodowych” organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG).

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje!

  • Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD,
  • Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu spawacza (Metoda MIG/MAG/TIG) wraz z zaświadczeniem z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia formularza w terminie od 18.12.2023 do 05.01.2024 w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie biura LGD.
  • Kursy będą się odbywać w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Tarnowie.
  • Decyduje kolejność zgłoszenia.
  • Kursy są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszt transportu do miejsca odbywania się wydarzenia.
  • W kursie spawacza (Metoda MIG/MAG/TIG) może wziąć udział 12 osób. Uczestnik wybiera 1 metodę spawania, której będzie się uczyć. Dla każdej metody – kurs będzie trwał 124 h (w tym 98 godzin zajęć praktycznych) i zostanie zakończony Egzaminem IS Gliwice.
  • Kursy rozpoczną się najprawdopodobniej 8 stycznia . Część teoretyczna będzie odbywać się 2 razy w tygodniu w godzinach 17:00 – 21:00. Realizacja części praktycznej będzie ustalana indywidualnie z uczestnikami.
  • Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikami LGD.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji