Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00,
przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
14 września 2020 roku o godzinie 14:15.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkówPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji