Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Żyj własnym tempem ,,Slow Life-Slow Ride”

,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych, POINT&PATH”- Projekt współpracy realizowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” i Stowarzyszenie ,,Kwartet na Przedgórzu”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar 11 gmin tj. Gmina Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzeskoi Borzęcin. W ramach operacji wytyczono i opracowano pętle rowerowe na ww. obszarze które […]

Wyjazd studyjny Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 8 październik br. odbył się pierwszy z wyjazdów studyjnych Koszyckiego UTW, realizowanych w ramach zadania grantowego pt.„Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”. Wycieczka zakładała wizytę w Ojcowskim Parku Narodowym w tym Zamku Pieskowa Skała. Dzięki uprzejmości […]

Zmiana godzin pracy biura w dniu 07.10.2021 oraz 08.10.2021 r.

Informujemy, iż w dniu 07.10.2021 (tj. czwartek) biuro Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach 7:30-15:30. Natomiast w dniu 08.10.2021 r. biuro będzie nieczynne dla beneficjentów, w związku z prowadzoną kontrolą zadania grantowego. Za utrudnienia przepraszamy!

Wybrano operację do finansowania w ramach naboru 4/2021/OW

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 04.07.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady i została wybrana operacja do finansowania w ramach naboru 4/2021/OW złożona przez Zarząd Stowarzyszenia pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem plannera”. […]

Posiedzenie Rady 04.10.2021 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 14:00, w Pałacu Lacon, tj. ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: […]

Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku  z umieszczeniem w dniu 30.08.2021 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje: CEL I.1.1: STWORZENIE OFERTY INWESTYCYJNEJ ORAZ PROMOCJA […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji