Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia!

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje! Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD, Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu kroju i szycia […]

Prace nad LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Informujemy iż zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania prowadzi prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. O wszystkich działaniach z […]

Posiedzenie Rady 20.06.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Umowa na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych

W dniu 09.06.2022 roku z rąk Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” w osobie Pani Prezes Teresy Sznajder oraz Pana Wiceprezesa Grzegorza Zarycha, odebrał umowę na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych. Środki te pomogą w działaniach zmierzających do stworzenia nowej Lokalnej […]

Szkolenia i staże „Młodzi aktywni z POWER-em”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin). Ostatnie wolne miejsca na darmowy kurs: Instalator systemów […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji