Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Posiedzenie Rady 20.09.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. Otwarcie Posiedzenia Rady […]

POSIEDZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2022 roku /tj. środa/o godzinie 14:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs spawacza (metoda MIG/MAG/TIG) oraz kurs koparko-ładowarki. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje! Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD, Należy wybrać jeden z kursów, Należy złożyć formularz zgłoszenia […]

Rusza 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W dniach od 1 do 30 września br. Małopolanie mogą zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji. Jest to inicjatywa, w której kładzie się ogromny nacisk na aktywną partycypację mieszkańców regionu, ponieważ ich zaangażowanie i kreatywność to najważniejszy warunek sukcesu tego projektu.Tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego pod […]

Konsultacje E.O. CENOMA – wypełnij ankietę

Przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu jakości życia mieszkańców obszarów LGD. Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA prowadzi obecnie prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027. W związku z tym, chcielibyśmy się dowiedzieć jak mieszkańcy oceniają obecną kondycję gmin wchodzących w skład grupy działania oraz jakiego typu przedsięwzięcia należy realizować w przyszłości, […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji